D36 - Tiefenpsychologisch fundierte Gruppenselbsterfahrung

Praxis Barthe in Meißen

 • Februar 2025 – Februar 2026

   

 • einmal monatlich

   

 • samstags 09:00–18:45 Uhr

   

 • Anmeldung ab Oktober 2024 per E-Mail an: dr.cordula_barthe@icloud.com

Kursdetails

 • Semester: Wintersemester 2024/25
 • Gliederung: V. Selbsterfahrung
 • Umfang: 80 Stunden
 • Selbsterfahrungsleiterin: Dr. med. Cordula Barthe
 • Fortbildungszertifikat: 80 Stunden

Zurück